10 let historie ZKO Kaznějov 

rok 2005 - 2015

 

Jak jsme začínali

Naše organizace vznikla 14. 5. 2005, kdy čtyři zakládající členové uskutečnili první setkání psovodů. Postupně se členská základna rozrostla a v současné době se počet aktivních členů neustále zvyšuje.

Zpočátku jsme byli organizovaní přímo pod Ministerstvem vnitra ČR, od 11. 2. 2008 jsme součástí Českého kynologického klubu pod názvem Český kynologický klub – základní organizace Kaznějov s plnou právní subjektivitou pod číslem 734. 

Všichni naši členové se řídí Stanovami Českého kynologického svazu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Činnost klubu v roce 2005

Dne 14. května 2005 proběhl první pokus o setkání psovodů. Pan Rolf Lesch spolu s Václavem Šafrem, jedni z prvních propagátorů, začali s výcvikem psů na fotbalovém hřišti u hřbitova. Po propagaci osobní i v tisku a místním rozhlasem se zvyšoval počet zájemců o tuto aktivitu. Z prvních 4 zájemců se počet zvýšil na 17. Podobně se zlepšovalo i vybavení cvičebními pomůckami.

Dne 27. srpna 2005 se konala zakládající schůze KKK za účasti 17ti členů. Byly přijaty Stanovy jako základ pro registraci mezi občanská sdružení a navrženo logo organizace.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Činnost klubu v roce 2006

V roce 2006 došlo k rozšíření činnosti. Běžný praktický výcvik psů probíhal pravidelně každou sobotu od 10 hodin na hřišti u hřbitova pod vedením hlavního cvičitele Václava Šafra. Bylo uskutečněno 5 předváděcích akcí a 2 turistické pochody. Všech 18 stálých členů se aktivně zapojilo do činnosti klubu. Byla vybudována toaleta, několik nových překážek a pravidelné sekání cvičiště panem Fenclem vysoce zkvalitnilo výcvik. Nebyla opomenuta ani příprava přístavby. Stali jsme se známými i mimo Kaznějov zásluhou paní Bílé, která zajistila propagaci našeho klubu v tisku.

Schůzová činnost výboru:
14.4.  - znaky KKK, razítka
3. 6.   - finanční otázky
25. 6. - připrava pochodu
16. 7. - příprava akce Libštejn
12. 8. - předváděcí akce na LT U Smrku
16. 9. - příprava podzimního pochodu
11. 11. - příprava zkoušek ZVV1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Činnost klubu v roce 2007

V roce 2007 jsme úspěšně pokračovali v činnosti našeho klubu. Běžný výcvik psů probíhal pravidelně každou sobotu od 10 hodin na cvičišti u hřbitova, v letních měsících probíhal výcvik o hodinu dříve. O vedení tréninku se starali pan Šafr, pan Lesch a pan Koča. Byly uskutečněny dvě předváděcí akce, jeden turistický pochod, jedno společné civčení psů v Plasích a dvě oslavy šedesátin - v lednu slavil pan Šafr a v květnu pan Vavřík.

Všichni stálí členové se aktivně zapojili do činnosti klubu. Byla získána vývěsní skříňka na pěší zóně, kde paní Skolková a paní Miklošová pravidelně informovaly veřejnost o našich aktivitách.

V květnu se uskutečnila brigáda za účelem dokončení stavby odtoku vody. Stavba přístřešku byla prozatím odložena. 

V červenci se konala zkušební akce Stanování na Kobylce spojená s výletem na hrad Libštejn. Účelem bylo seznámení s možnostmi pořádání aktivit na tomto hradě. Ze závěru však vyplynulo, že podmínky ke konání akcí na tomto místě jsou nevyhovující.

Nejvýznamnější a nejúspěšnější akcí roku 2007 byla oslava 3. výročí založení KKK. Konala se 18. srpna 2007 na našem cvičišti a sklidila uznání široké veřejnosti. Součástí oslav byla 19. srpna návštěva letního tábora U Smrku.

Závěrečnou veřejnou akcí roku 2007 bylo konání společného výcviku v Plasích dne 14. října. Rovněž tato aktivita se setkala s úspěchem.

Schůzová činnost:
17. února - výroční členská schůze (valná hromada) - hodnocení činnosti za rok 2006
Schůze výboru:
15. 1. - příprava valné hromady
18. 5. - příprava brigády a pochodu
18. 7. - příprava akce Libštejn a 2. výročí založení KKK
27. 8. - hodnocení akce k 2. výročí zal. KKK a kontrola členské základny
4. 10. - příprava společného výcviku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Činnost klubu v roce 2008

V roce 2008 jsme navázali na úspěšnou činnost minulého roku. Snad nejvýznamnější událostí byla změna registrace naší organizace. Dne 11. 2. 2008 jsme se stali součástí Českého kynologického klubu pod názvem Český kynologický klub - základní organizace Kaznějov s plnou právní subjektivitou pod číslem 734. Všichni naši členové se tak řídí Stanovami Českého kynologického svazu.

Běžný výcvik psů probíhal pravidelně každou sobotu od 10 hodin v zimních měsících a od 9 hodin v letních měsících na hřišti u hřbitova. O vedení výcviku se staral pan Lesch a pan Koča. Bylo uskutečněno šest předváděcích akcí, dvě soutěžní akce, jedna bowlingová akce a dvě oslavy šedesátin – březnová pana Koči a listopadová pana Švarce.

Obě soutěžní akce byly hodnoceny jako velmi zdařilé, a proto chceme v této tradici pokračovat. V květnu jsme se zúčastnili sportovního zápolení Prima dvojka na cvičišti plaských kynologů a v září jsme uspořádali podobnou akci na domácím cvičišti pod názvem Ukaž, co umíš (neumíš)! Na obou soutěžích jsme měli možnost porovnat výsledky našeho cvičebního úsilí s jinou organizací.

Všichni naši členové se aktivně zapojovali do činnosti klubu. Ve vývěsní skříňce na pěší zóně jsme pravidelně informovali kaznějovskou veřejnost o našich aktivitách. Na cvičišti byly v květnu vykopány základy pro stavbu přístřešku, který byl během léta úspěšně dokončen a prvně byl využit při oslavách 4. výročí založení KKK dne 30. 8. 2008. Tato akce se již stává populární oslavou naší činnosti a sklízí uznání a obdiv široké veřejnosti, jejíž návštěvnost se rok od roku zvyšuje. Součástí bohatého programu byl seskok parašutistů a přistání helikoptéry, ukázky hledání drog a výbušnin, ukázky výcviku psů z Plas a Zruče, ukázky agility z Plzně-Doubravky, možnost zhlédnutí nových vozů Škoda, ukázka leteckých modelů a likvidace požáru auta na závěr.

Záslužným a velice významným počinem tohoto roku bylo spuštění internetových stránek o naší organizaci dne 27. 5. Na adrese www.cks- zkokaznejov.wz.cz je uvedeno vše důležité o nás a naší činnosti. Správcem stránek je Jana Nová z Kaznějova.

Poslední společnou akcí závěrem roku bylo 15. 11. 2008 klubové sportovní odpoledne, při kterém se všichni členové i s rodinnými příslušníky sešli na partii bowlingu v Rybnici.

Schůzová činnost:

14. března - výroční členská schůze (valná hromada) - hodnocení činnosti za rok 2007, nový název a stanovy, nový člen p. Lehečka, oslava 60tých narozenin pana Koči

Schůze výboru:

30. 1. - podmínky vstupu do ČKS
4. 3.  - příprava valné hromady
21. 4. - podoba internetových stránek
14. 6. - organizace letních akcí
26. 7. - příprava oslav 4. výročí založení

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Činnost klubu v roce 2009

Také v roce 2009 jsme úspěšně pokračovali v činnosti našeho klubu. Náš movitý majetek se v roce 2009 rozrostl o mobilní altán a o kabinu, která slouží k uskladnění cvičebních pomůcek i jako klubovna.  Běžný výcvik psů probíhal stejně jako v předchozích letech každou sobotu od 10 hodin v zimních měsících a od 9 hodin v letních měsících na cvičišti u hřbitova. O vedení výcviku se staral pan Lesch a pan Koča. Bylo uskutečněno pět předváděcích akcí, dvě soutěžní akce, jedna bowlingová sportovní akce a dvě oslavy padesátin

V dubnu se konala velmi pěkná oslava šedesátin pana Lesche. Obě soutěžní akce proběhly ve zdravém sportovním duchu a v přátelské atmosféře. Naši členové měli možnost porovnat výsledky svého cvičebního úsilí s plaskými kynology.

Všichni členové se i v roce 2009 aktivně zapojili do činnosti klubu. Veřejnost byla pravidelně informována o našich aktivitách ve vývěsní skříňce na pěší zóně. Jako mimořádně zdařilou akci lze hodnotit turistický pochod, který naše organizace uspořádala pro děti a širokou veřejnost v květnu. Bylo připraveno několik tras pro turisty různých zájmů a úrovní. 

Nejvýznamnější akcí celého roku byla oslava 5. výročí založení našeho klubu, která přilákala velké množství diváků. Součástí bohatého programu byl opět seskok parašutistů a přistání helikoptéry, ukázky hledání drog a výbušnin, ukázky výcviku psů kynologů z Plas, Zruči a Křimic, ukázky agility z Plzně-Doubravky a nově také ukázky flyballu a dogdancing. Během celého odpoledne si diváci mohli prohlížet vystavenou hasičskou techniku. Členové klubu leteckého modelářství předvedli ovládání modelu terénního vozidla, neboť z důvodu silného větru nemohly modely letadel vzlétnout. Díky tomu se tentokrát zatraktivnil i seskok parašutistů. Diváci tak s napětím sledovali, zda parašutisté dokáží překonat silný vítr a doskočí do označeného prostoru na hřišti. Seskok nebyl zřejmě jednoduchý, neboť na hřiště doskočil pouze jeden z parašutistů, zbylé dva vítr zanesl na přilehlé pole. Bez problémů, k velké radost zejména dětí, přistála objednaná helikoptéra. O občerstvení při akci se postarali kaznějovští hasiči.

Schůzová činnost v roce 2009

21. března - výroční členská schůze (valná hromada) - hodnocení činnosti za rok 2008, zvolen delegát na krajskou konferenci ČKS

Schůze výboru:

28. 2. - příprava valné hromady

4. 4. - příprava turistického pochodu

16. 6. - příprava oslav 5. výročí KKK a organizace letních akcí

8. 9. - příprava soutěže ,,Ukaž,co umíš!“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Činnost klubu v roce 2010

Rok 2010 byl z hlediska činnosti klubu velmi činorodý. Počátkem roku jsme navázali na úspěšnou činnost našeho klubu z předchozích let. Pravidelné výcviky poslušnosti probíhaly v zimních měsících od 10 hodin a v letních měsících od 9 hodin na cvičišti u hřbitova pod vedením pana Lesche a pana Koči. Bylo uskutečněno 6 předváděcích akcí, 1 turistický pochod pro veřejnost, 1 soustředění na cvičišti v Kaznějově, nespočet brigád k úpravě cvičebních podmínek a 2 společenské akce pro členy klubu a jejich rodinné příslušníky.

K podstatné změně v charakteru činnosti našeho klubu došlo na jaře, kdy z iniciativy Evy Nové vznikla sekce agility, což přilákalo nové páníčky a jejich pejsky do našich řad. O výcvik nových týmů se staraly Eva Nová a Milena Mašková. Zpočátku se cvičilo pouze na zapůjčených neoficiálních překážkách Evy Nové, postupně byly zakoupeny dva nové tunely a díky Evě Nové získána a upravena kladina, vyrobena šikmá stěna a upravena houpačka. Členové nově založeného klubu agility se aktivně podíleli na úpravě překážek a uskutečnili 1 víkendové soustředění. Z výtěžku této akce si zakoupili další překážku – zapichovací slalom. V roce 2010 cvičilo se svými pejsky na našem cvičišti 17 psovodů různých výkonnostních skupin – od rekreačních cvičících, pro které je agility zábavou, až po týmy, které se připravují na závody.

Nejvýznamnější a nejúspěšnější akcí roku 2010 byla oslava 6. výročí založení KKK. Konala se 4. září a těšila se opět velkému zájmu veřejnosti. Letos navíc přijeli i zaměstnanci televize ZAK a natočili o této akci velmi pěknou reportáž. Program byl opět bohatý, a  i když jsme museli oželet seskok parašutistů a vystoupení taneční skupiny Proměny Kaznějov, sklidili jsme uznání široké veřejnosti. O výborný nápad, zařazení tomboly do programu oslav, se postarala Valentýna Bílá.

Všichni členové klubu se aktivně podíleli na bohatém programu letošního činorodého roku, a tak není divu, že na závěr se s radostí sešli u 2 společenských akcí i se svými rodinnými příslušníky – 30. září na bowlingovém soutěžení ve Třemošné a 18. prosince na předvánočním posezení v kaznějovském Motorestu.  

Schůzová činnost v roce 2010

12.února - výroční členská schůze (valná hromada) - zhodnocení činnosti minulého roku

Schůze výboru:
28. 1. - příprava valné hromady
8. 5. - říprava turistického pochodu
8. 6. - příprava ukázkových akcí
19. 8. - příprava 6. výročí KKK
21. 9. - příprava bowlingové akce, zakoupení nové překážkyM

Mimořádné schůze výboru:
22. 6. - příprava 6. výročí KKK
13. 11. - výroba nových zástěn pro služební výcvik
Ukázky:
1 .6. - Den dětí pro 1. stupeň ZŠ Kaznějov, 6. 6. - Krašovice, 16. 6. - ZŠ Mladotice, 10. 7. - LT Obořice, 10. 8. - LT U Smrku, 23.10. - Nečtiny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Činnost klubu v roce 2011

Také v roce 2011 se úspěšně rozvíjela činnost našeho klubu. Běžný výcvik poslušnosti probíhal pravidelně každou sobotu od 10:00 hodin v zimních měsících a od 9:00 hodin v letních měsících na cvičišti V Dolíkách u hřbitova. O vedení výcviku poslušnosti se starali pan Lesch a pan Koča. Běžný výcvik agility pod vedením Mileny Maškové probíhal pravidelně každou sobotu od 9:00 v zimních měsících a od 8:00 v letních měsících na cvičišti u hřbitova vždy hodinu před výcvikem poslušnosti. Výcvik agility pod vedením Evy Nové probíhal vždy po vzájemné dohodě, nejčastěji v sobotu odpoledne.

Všichni stálí členové i kandidáti se aktivně zapojili do činnosti klubu. Ke zlepšení cvičebních podmínek bylo uskutečněno 6 brigád, v rámci kterých byly provedeny nátěry překážek agility, vyzvednuta a odstraněna kovová fotbalová brána, zarovnán povrch cvičiště, pročištěno odtokové koryto u řeky, urovnán povrch pod novou boudu, která byla v létě přivezena a ustavena, urovnána příjezdová cesta ke cvičišti, vystavěn krov a prodloužen přístřešek nad venkovním sezením.

Začátkem května byl uskutečněn tradiční jarní pochod, který se opět těšil velkému zájmu veřejnosti. Byly připraveny trasy pro pěší turisty i pro cyklisty. V polovině května jsme uspořádali naše historicky první závody agility pro začátečníky, které se setkaly s pochvalným ohlasem z řad závodníků i diváků. V červenci pak členové klubu agility uspořádali druhý ročník, tentokrát čtyřdenního, soustředění na domácím cvičišti, při kterém si vyzkoušeli mnoho zajímavých parkurových sekvencí.

První sobotu v září se naši kynologové spolu s plaskými sešli na cvičišti V Dolíkách, aby porovnali výsledky svého cvičebního úsilí v soutěži poslušnosti Ukaž,co umíš – neumíš! Celkovým vítězem se stal Rolf  Lesch se psem Rexem, druhé místo obsadila Valentýna Bílá se psem Ronym. 

Také v roce 2011 předvedli naši členové několik ukázek pro veřejnost. K největším patřily ukázky v obci Studená dne 17. 9. a v obci Nečtiny dne 22. 10. V polovině října jsme pomohli doubraveckému klubu agility s uspořádáním dvoudenních závodů.  Při této příležitosti jsme využili možnosti zhlédnout skvělé výkony soutěžních týmů vrcholové úrovně.

Na závěr roku se členové klubu a jejich rodinní příslušníci sešli při dvou společenských akcích – v listopadu při bowlingovém klání ve Třemošné a na Silvestra při oslavě konce úspěšného kynologického roku na domácím cvičišti.

Schůzová činnost v roce 2011

19.března - výroční členská schůze (valná hromada) - zhodnocení činnosti za rok 2010, přijetí nových členů (H. Kočová, B. Hinnerová, M. Hovorková, L. Balínová)

Schůze výboru:
12.1. - příprava valné hromady,roční plán
30. 5. - příprava závodů,nová buňka
13. 7. - soustředění agility, brigády (nová bouda, přístřešek)
29. 10. - vybírání členských příspěvků, příprava bowlingové akce

Brigádnická činnost v roce 2011

26. 3. - nátěry překážek, vyzvednutí fotbalové brány, zarovnání děr, vyčištění  koryta

30. 4. - úprava cvičiště,“pálení čarodějnic“

27. 6. - urovnání povrchu pod novou boudou

30. 6. - přivezení a ustavení boudy
13. 8. - stavba krovu
27. 8. - střecha

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Činnost klubu v roce 2012

V roce 2012 se činnost klubu nadále rozvíjela. Pravidelné tréninky probíhaly na cvičišti V Dolíkách každou sobotu. Výcvik poslušnosti měli na starosti pan Lesch a pan Koča od 10:00 v zimních měsících a od 9:00 v letních měsících. Pravidelný výcvik agility pod vedením Mileny Maškové probíhal vždy o hodinu dříve před výcvikem poslušnosti. Výcvik agility pod vedením Evy Nové probíhal vždy po vzájemné dohodě, nejčastěji v sobotu odpoledne.

 Rok 2012 byl velmi činorodý. Bylo uskutečněno několik brigád na zvelebení cvičebních podmínek – od provedení nátěrů překážek agility a jejich úprav či oprav, zarovnání povrchu cvičiště, vyčištění odtokového koryta, shrabání listí, rekultivace a úklidu okolí cvičiště, pravidelného sekání trávy až po celkovou inovaci venkovního WC. V září nás bohužel navštívila nezvaná návštěva zlodějů a vandalů, kteří poničili vybavení klubu natolik, že obnova si vyžádala nemalé úsilí mnoha členů klubu, které mohli věnovat dalšímu zvelebování cvičebních podmínek.

Také v tomto roce jsme se předvedli s výsledky cvičebního úsilí na několika ukázkách – v červnu na Dnu dětí v Mrtníku, v červenci v Domově sociální péče v Kralovicích a v říjnu tradičně na Hradu Nečtiny.

V červnu jsme uspořádali Kaznějovské dvojzkoušky- závody agility, které se setkaly s pochvalným ohlasem ze strany závodníků i  široké veřejnosti.  V srpnu bylo uspořádáno čtyřdenní soustředění agility, které nadmíru splnilo očekávání účastníků.

Počátkem září došlo bohužel k oddělení skupiny agility pod vedením Evy Nové a Renaty Křenové a jejich odchodu na nové působiště do Mrtníku nedaleko Kaznějova. Zbývající členové agility pod vedením Mileny Maškové se museli znovu postavit na nohy a dovybavit překážkami, aby mohli dále pokračovat v činnosti. V této nelehké situaci jim významně pomohl předseda klubu pan Lesch a místopředseda pan Vavřík, za což jim patří obrovský dík a uznání.

Závěrem roku proběhla tradiční akce – bowlingové klání ve Třemošné dne 26.10.2012, na kterém změřili svoje síly členové klubu i jejich rodinní příslušníci. V prosinci pak členové klubu uspořádali předvánoční a předsilvestrovské posezení na cvičáku.

Schůzová činnost v roce 2012

17.března - výroční členská schůze (valná hromada) - zhodnocení činnosti za rok 2011, přijetí nových členů (H. Kočová, B. Hinnerová, M. Hovorková, L. Balínová, J. Donskovová, T. Jaroš)

Schůze výboru:
12.1. - příprava valné hromady, roční plán
15. 2. - příprava závodů, nová překážka „Áčko“
Brigádnická činnost v roce 2012

1. 4. - nátěry překážek, zarovnání děr, vyčištění  koryta

24. 7. – sekání trávy

18. 9. - urovnání povrchu pod novou boudou

10. 11. - přivezení a ustavení boudy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Činnost klubu v roce 2013

V roce 2013 jsme úspěšně rozvíjeli naši činnost. K pravidelným výcvikům jsme se scházeli vždy v sobotu dopoledne. Výcvik agility probíhal pod vedením Mileny Maškové a Hany Chaloupkové v letním čase od 8-9 hodin a v zimním čase od 9-10 hodin. V jarních a podzimních měsících jsme se scházeli k výcviku agility také každou středu odpoledne od 17-18 hodin. Výcvik poslušnosti probíhal tradičně každou sobotu po výcviku agility. Všestranně založení psi a jejich páníčci i paničky se tak mohli účastnit obou typů cvičení.

Všichni členové aktivně pokračovali ve vylepšování cvičebních podmínek. Bylo uspořádáno několik brigád, při kterých jsme zdokonalili cvičební zázemí. Díky tomu jsme si dovolili dne 23.6.2013 uspořádat neoficiální závody agility, tentokrát však v novém organizačním složení. I přesto, že pro organizátory se jednalo o první akci tohoto druhu, lze s radostí konstatovat, že závody proběhly bez problémů. Nejvíce nás potěšilo, že se setkaly s pochvalným ohlasem ze strany závodníků i diváků, a proto bychom chtěli v pořádání těchto akcí pokračovat.

První sobotu v květnu, dne 4.5.2013, se uskutečnil tradiční pochod Okolím Kaznějova, kterého se zúčastnilo celkem 226 lidí. Nejpočetněji obsazená byla trasa na 10 km, kterou absolvovalo 176 lidí, trasu 20 km si zvolilo 41 osob a nejdelší trasu 40 km pouze 9 statečných. Na konci pochodu byli všichni účastníci odměněni diplomem a vuřtem k opečení. Počasí nám přálo, a tak i tato akce splnila svůj účel.

Také v tomto roce jsme několikrát předvedli výsledky svého cvičebního úsilí na ukázkách před veřejností. Mezi nejzdařilejší patřila ukázka agility a poslušnosti v Kožlanech dne 31.8.2013 a v Nečtinech dne 19.10.2013.

Závěrem roku proběhly již neopomenutelné tradiční akce –předvánoční a předsilvestrovské posezení na cvičáku.

Schůzová činnost v roce 2013

12.dubna - výroční členská schůze (valná hromada) - zhodnocení činnosti za rok 2012, přijetí nových členů (V.Steinherrová, Z.Lédl, J.Knecht, A. Balínová, M.Kreis, P.Stupková)

Schůze výboru:
23.3. - příprava ČS, roční plán, příprava závodů, jarního pochodu a nových webových stránek
6. 7. - příprava letních ukázek

5.10. - příprava podzimní brigády a klubových halloweenských závodů agility

16.11. – kontrola členské základny, poplatky 2014

Brigádnická činnost v roce 2013

16. 6. – sekání trávy

20. 7. – úklid cvičiště a skladových prostor, příprava a instalace průhledné střešní desky

12. 8. – sekání trávy

2. 11. - urovnání povrchu cvičiště, hrabání listí, vyčištění odtokového koryta, úklid okolí cvičiště

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Činnost klubu v roce 2014

Naše činnost se zdárně rozvíjela i v roce 2014. Pravidelné tréninky se konaly každou sobotu dopoledne. Nejprve od 8-9 hod. cvičili se svými pejsky členové agility, po nich od 9 hodin patřilo cvičiště výcviku poslušnosti. Mimořádné odpolední výcviky agility se konaly každou středu v jarních měsících duben – červen a v podzimních měsících září – listopad.

Nový rok jsme zahájili společnou akcí dne 4. ledna, při které jsme si opekli vuřty a vesele se pobavili. 

První velkou akcí byly závody agility dne 26. dubna, které tradičně provázely velmi dobré výkony soutěžících a zájem veřejnosti. 

V květnu následovala další veřejností oblíbená akce – pochod, spojený s ukázkou canicrossu, nového běžeckého sportu s pejsky.

Také v tomto roce jsme vyrazili do okolí s ukázkou našeho výcviku. K velmi zdařilým patřily ukázky na Hadačce 26.6. a v Nečtinech dne 18.10.

V říjnu jsme se bohužel museli rozloučit se zasloužilým členem, místopředsedou Jaroslavem Vavříkem, který po těžké nemoci naše řady navždy opustil.

V průběhu roku se všichni členové podíleli na údržbě cvičáku. První velkou společnou brigádu jsme uskutečnili koncem června, při které jsme zasadili čtyři nové túje, vyčistili a omyli překážky agility, zarovnali povrch cvičiště a uklidili boudy s nářadím a překážkami. K závěrečné velké brigádě jsme se sešli dne 22.11., kdy jsme společnými silami zlepšili cvičební podmínky úklidem plochy a odkládacích prostor, vyčištěním odtokového koryta, demontáží a odstraněním nefunkčních překážek a na závěr se občerstvili opékanými vuřty.

Dne 19.10. se na našem cvičáku konala zvláštní akce – zabijačka. Všichni členové i jejich rodinní příslušníci měli možnost přiložit ruku k dílu a seznámit se tak se všemi činnostmi, které tuto akci provázejí, což jim přineslo nezapomenutelné zážitky a zkušenosti.

Závěr  roku jsme dne 20.12. zakončili tradičním vánočním posezením na cvičáku spojeným s občerstvením z domácích zdrojů.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Činnost klubu v roce 2015

V desátém roce naší existence jsme navázali na činnost z předchozích let. Pravidelné tréninky se konaly v sobotu dopoledne a mimořádné byly vyhlašovány podle potřeby nejčastěji ve středu odpoledne.

Začátkem roku dne 21. února jsme se sešli ke zhodnocení práce minulého období v zasedací místnosti místní hasičské zbrojnice. Na této schůzi jsme založili novou tradici – promítání klubových fotografií na plátně.

Koncem dubna se členové našeho klubu sešli ke společné brigádě, aby připravili vhodné podmínky k pořádání 3. ročníku neoficiálních závodů agility. Tato soutěž se konala v pátek 1. května a opět se těšila velkému zájmu z řad závodníků i veřejnosti. O den později jsme uspořádali již 7. ročník Pochodu okolím Kaznějova, kterého se zúčastnilo 235 lidí.

I v tomto roce jsme se veřejnosti pochlubili s výsledky našeho cvičebního úsilí. K nejzdařilejším a zároveň největším patřily tradičně ukázky v Hadačce dne 25.6. a v Nečtinech dne 17.10. 

Nejdůležitější a nejdéle připravovanou akcí roku 2015 byla oslava 10. výročí činnosti našeho klubu. Konala se koncem srpna dne 29.8. na cvičební ploše u hřbitova. Program byl bohatý. Diváci a fanoušci našeho klubu měli možnost zhlédnout kromě ukázek z výcviku našich pejsků také ukázky výcviku plaských kynologů a jejich kolegů z Plzně-Čechurova, dále záchranářských psů z Líní a dvou psích spřežení – paní Kateřiny Kurakové z Rybnice, která přijela se svojí smečkou sibiřských husky a mistra České republiky v závodech psích spřežení Vojtu Němce z Újezda nade Mží s jeho psími miláčky samojedy. Pěknou kynologickou podívanou si pro diváky připravil pan Knedlhans z Kaznějova, který předvedl na slovo poslouchajícího mysliveckého psa. Poslední ukázky práce s pejsky byly ve znamení sportu zvaného agility v podání týmů z Plzně-Doubravky. Jejich špičkově vycvičení čtyřnozí kamarádi si právem zasloužili potlesk. Dechberoucí byla ukázka dravců ze zoo v Plzni a díky patří i malým hasičům z SDH Kaznějov, kteří předvedli ukázku požárního zásahu. Zapomenout nesmíme ani na seskok tří parašutistů, kteří oslavy ve 14 hodin odstartovali. Ve stejný čas zasedla k barvám na obličej Jitka Stoklasová z Nečtin a /doslova a do písmene/ nezvedla se ze židle celých pět hodin. Tak velký zájem byl o její barevné obrázky. Obrázky, ale tentokrát na plátně, přinesl ukázat i náš kamarád a pejskař Václav Šafr.

V září dne 19.9. jsme na kaznějovském cvičáku uspořádali tradiční soutěž v poslušnosti „Ukaž, co umíš“, která na počest našeho kamaráda ponese název „Memoriál Jaroslava Vavříka“.

Začátkem října došlo k ukončení činnosti paní Mileny Maškové ve výboru a ve funkci cvičitelky agility. Za tento výcvik převzala zodpovědnost paní Jitka Kovářová.

Koncem roku se členové našeho klubu se svými rodinnými příslušníky sešli k několika společenským akcím:

bowling ve Třemošné dne 12.11., brigáda a oslava 40. narozenin Valentýny Bílé dne 29.11., vánoční posezení dne 19.12. a úspěšný rok zakončili dopoledním setkáním na Silvestra dne 31.12.2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------