Členství v klubu a jeho podmínky

 1. Členem klubu se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s vnitřním řádem organizace. U nezletilých zájemců o členství je nutný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce nezletilého.
 2. Případný zájemce se může zúčastnit výcvikového dne, nebo několika výcvikových dnů, v případě zájmu o členství pak uvědomí o tom předsedu ZKO.
 3. Před přijetím za člena ZKO je stanovena zkušební doba, tzv. čekatelství, na dobu minimálně šesti měsíců, maximální délka zkušební doby je však do konání členské schůze, kde se čekatel představí. V případě, že s přijetím čekatele za člena budou souhlasit 2/3 přítomných členů, rozhodne výbor o přijetí čekatele za člena ZKO. Hostování je možno také vnímat jako zkušební dobu.
 4. O přijetí člena za čekatele rozhoduje výbor ZKO.
 5. ČEKATEL má právo využívat výcvikové pomůcky. Má povinnosti jako každý řádný člen ZKO.
 6. ČEKATEL se musí aktivně zúčastňovat výcviku, aby ho mohla poznat celá členská základna i výbor ZKO.
 7. ČEKATELSTVÍ bude hrazeno ve stejné výši jako členské příspěvky členů ZKO.
 8. Čekatel hradí aktuálně platný poplatek - členský příspěvek.
 9. První poplatek je splatný společně s přihláškou.
 10. Po schválení členství je nutné zaplatit jednorázové zápisné.
 11. V případě ukončení čekatelství se zbytek finanční hotovosti NEVRACÍ.
 12. Ve zcela výjimečných případech a s řádným odůvodněním může členství schválit výbor ZKO již v průběhu zkušební doby.

 

Chcete se stát našimi členy?

Pokud se chcete stát členem našeho klubu, stáhněte si níže uvedenou přihlášku, vyplňte ji a přineste na naše tréninky, které se konají každou sobotu v dopoledních hodinách na cvičišti u kaznějovského hřbitova.

přihláška za člena (5) (1) (1).doc (57344)