Naše kynologická organizace se zabývá výchovou a výcvikem psů ve dvou oblastech: 

ve sportovní kynologii a v agility

Náš výcvik je založen na upevňování vztahu mezi psovodem a psem za využití pozitivních metod výcviku. 

Naším cílem je radostný projev psa.

Pro veřejnost  pořádáme ukázky  výcviku poslušnosti a agility, organizujeme soutěže poslušnosti a závody agility,  každoročně připravujeme tradiční jarní pochod okolím Kaznějova.

Jak jsme začínali

Naše organizace vznikla 14. 5. 2005, kdy čtyři zakládající členové uskutečnili první setkání psovodů. Postupně se členská základna rozrostla a v současné době se počet aktivních členů neustále zvyšuje.

Zpočátku jsme byli organizovaní přímo pod Ministerstvem vnitra ČR, od 11. 2. 2008 jsme součástí Českého kynologického svazu pod názvem Český kynologický svaz – základní kynologická organizace Kaznějov s plnou právní subjektivitou pod číslem 734. 

Všichni naši členové se řídí Stanovami Českého kynologického svazu.